A Projekt bemutatása

A PROJEKT

Gyöngyösön, a Mátrába vezető 24-es út mellett található a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma. Az egykori Orczy-kastély, közel 2 hektáros kertjével, a 19. század közepén nyerte el mai, klasszicista formáját. 1957-től itt kezdte meg működését a természettudományi, történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményekkel rendelkező intézmény. A 20. század végéig itt tekinthették meg kiállításait – közöttük a Mátraderecskén feltárt híres mamutcsontvázat – a Gyöngyösre látogatók.

A 2000-ben kezdődött felújítások során először a kastélyépületet adták át. A rekonstrukció kiemelkedő színvonalát 2009. június 5-én az értékmegőrzés kategóriában Europa Nostra-díjjal ismerték el. Ekkor azonban nem csak a kastély újult meg, hanem a kert helyreállításával és az egykori üvegház helyén emelt, 2009-ben megnyílt, háromszintes természettudományi pavilonnal kibővültek a kiállítási terek, megteremtődtek a múzeumpedagógiai oktatás feltételei is. A kb. 2 hektáros kert értékes növényzetével, ahol a tájegység jellegzetes növényeit ismerhetik meg az érdeklődők, aktív bemutató tér is egyben. Bekamerázott madáretető és madármegfigyelő kunyhó, „darázs garázs”, mediterrán terasz várja a látogatókat. 2010-ben a teljes körű múzeumfejlesztésért, a kiállításokhoz kapcsolódó muzeológiai és közművelődési munkáért az intézmény elnyerte „Az év múzeuma” díjat.

A PROJEKT

Gyöngyösön, a Mátrába vezető 24-es út mellett található a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma. Az egykori Orczy-kastély, közel 2 hektáros kertjével, a 19. század közepén nyerte el mai, klasszicista formáját. 1957-től itt kezdte meg működését a természettudományi, történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményekkel rendelkező intézmény. A 20. század végéig itt tekinthették meg kiállításait – közöttük a Mátraderecskén feltárt híres mamutcsontvázat – a Gyöngyösre látogatók.

A 2000-ben kezdődött felújítások során először a kastélyépületet adták át. A rekonstrukció kiemelkedő színvonalát 2009. június 5-én az értékmegőrzés kategóriában Europa Nostra-díjjal ismerték el. Ekkor azonban nem csak a kastély újult meg, hanem a kert helyreállításával és az egykori üvegház helyén emelt, 2009-ben megnyílt, háromszintes természettudományi pavilonnal kibővültek a kiállítási terek, megteremtődtek a múzeumpedagógiai oktatás feltételei is. A kb. 2 hektáros kert értékes növényzetével, ahol a tájegység jellegzetes növényeit ismerhetik meg az érdeklődők, aktív bemutató tér is egyben. Bekamerázott madáretető és madármegfigyelő kunyhó, „darázs garázs”, mediterrán terasz várja a látogatókat. 2010-ben a teljes körű múzeumfejlesztésért, a kiállításokhoz kapcsolódó muzeológiai és közművelődési munkáért az intézmény elnyerte „Az év múzeuma” díjat.

A Mátra Múzeum 2013. december végétől a Magyar Természettudományi Múzeum kezelésébe került, önálló működési engedéllyel rendelkező tagintézménye lett. Az intézmény fő profilja a természettudomány, de emellett tevékenységi körébe tartozik a helytörténeti tárgyak, dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, a helyi tárgyi, szellemi, épített örökség feltárása, a kiállításokra alapozott komplex természetismereti, helytörténeti múzeumpedagógiai programok rendezése, szervezése, lebonyolítása. Az intézmény közművelődési tevékenységének alapját a természettudományi gyűjteményekre épülő állandó és időszaki kiállítások alkotják. Az ezekre kidolgozott múzeumpedagógiai és közművelődési programok elismertek és igen népszerűek. Évente közel 5000 tanuló vesz részt óráinkon. Kiállítási és cél-specifikus rendezvényeink révén a természeti környezet megismerésén túl szemléletformálást szeretnénk elérni, amit igényes múzeumi környezetben valósíthatunk meg.

Ennek része az EFOP 3.3.6-17 „Élményből tudást — Természetesen a Mátra Múzeumban!” című projekt során most megnyíló élménytér. Az Orczy-kastély négy emeleti terme, amely egykor az ásvány- és őslénytani állandó kiállításnak adott helyet, átalakult a legmodernebb multimédiás, audiovizuális eszközökkel felszerelt élményközponttá, amely nem csak a felnőtt, de immár a legifjabb múzeumlátogatók igényeit is teljes mértékben kielégíti, s ahol számtalan érdekesség, tudományos különlegesség várja a látogatókat. Megismerhetik a szárazföldi és vízi élővilágot, a miocén tenger mélyét, vagy a vulkán keletkezésének okait, folyamatát. Ellátogathatnak egy bánya „mélyére” ahol a Mátra földtani, geológiai értékeit, ásványkincseit kutathatják. Betekinthetnek az ember természetformáló tevékenységébe, képet kaphatnak arról, hogyan alakult ki a Kárpát-medence mai arculata, s megtudhatják hogyan hat a klímaváltozás az élővilágra, a természeti környezetre.

Célunk, hogy azok az általános és középiskolás tanulók, akik részt vesznek az órákon olyan ifjú emberekké váljanak, akik a természeti értéket felismerik, akik a természettudományok iránt fogékonyak lesznek, így pályaválasztásuk során a tudomány/mérnöki területeket helyezik előtérbe, környezettudatos életmódot folytató felnőttekké válnak, akik képesek továbbadni ismereteiket és a bennük kialakult szemléletmódot a későbbi nemzedékeknek.

A projekt megvalósítási időszaka  2018. január 1. —2020.12.31.+2 év fenntartás idő.  A foglalkozások 2019. február 1-jén kezdődnek.  A  projektben való részvételről Heves megyéből összesen 21 iskolával írtunk alá együttműködési megállapodást, melyek közül 14 Gyöngyösön kívüli települések iskolája. Ez a több, mint 5000 tanuló az, aki rendszeresen, 26 hónapon keresztül részt vesz a foglalkozásokon, melyek részben múzeumpedagógiai órák, részben szakkörök, részben pedig nyári táborok.

Az élményszerű ismeretszerzést a projekt során kiépített multimédiás eszközök, 9 projektor, 4 intelligens tábla, interaktív és multimédiás terepasztalok biztosítják.  A 35 db tablet és 25 db All-in One számítógép az egyéni „felfedezésekben” nyújt segítséget.   A kísérletekre épített órák, az egyéni megfigyeléseken alapuló  feladatok, a  játékos programok, a gyerekek érdeklődését kívánják felkelteni a körülöttük lévő környezet iránt, hogy ezt követően a családi napokon, vagy egyéb rendezvényeken már szüleikkel együtt térjenek vissza hozzánk, s szerezzenek elmélyültebb tudást, ismeretet az egyéni „kutatást” biztosító programok segítségével.  Az ismeretszerzés valóban élményszerű:  a miocén tenger hangulatát például egy animáció vetíti a látogató elé,  vagy  az utolsó glaciális idején a Kárpát-medencére jellemző tájat  film segítségével ismerhetik meg. A tárlókba beépített számítógépeken futó szoftverek, a Föld utolsó 2,5 millió évének történetébe adnak bepillantást.  Aki kedvet érez a régészkedéshez, az önmaga vezethet virtuális feltárást, hogy felszínre hozza a föld mélyének történeti emlékeit. 

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma évi több mint 40.000 fős látogatói számával Gyöngyös legjelentősebb kulturális és turisztikai csomópontja. Az elmúlt 5 évben több, mint 2700 db múzeumpedagógiai és közművelődési tevékenység valósult meg, melyek között vetélkedők, múzeumpedagógiai órák, családi napok és táborok is nagy számban voltak. Több, mint 77 ezer látogató érkezett ezekre a programokra, melyek célja a természettudományok megismertetése, népszerűsítése volt. Küldetésnyilatkozatunknak megfelelően a természeti környezet kutatásával és feldolgozásával hozzá kívánunk járulni a biológiai és geológiai sokféleség megismeréséhez és megőrzéséhez. Fontos szerepet akarunk betölteni a jövőben is az iskolán kívüli oktatás-nevelésben minden korosztályt illetően, így biztosítva az élethosszig tartó tanulás lehetőségét is. Ehhez pedig ez az újszerű, élményalapú ismeretszerzés adja az alapot.

GALÉRIA