TI TUDTÁTOK?

Alsósoknak

Mindennapi víz

A víz, mint anyag I. rész

A víz tulajdonságainak vizsgálata, egyszerű, otthon is elvégezhető kísérleteken keresztül.

A víz, mint anyag II. rész

A víz tulajdonságainak vizsgálata, egyszerű, otthon is elvégezhető kísérleteken keresztül.

A tengeri élővilág fejlődése

Földtörténeti utazás: a tengeri élővilág kialakulásától napjainkig vezető út.

Ismerkedés a természettel

Légnemű és cseppfolyós halmazállapotok

Játékos kísérletezés a levegővel és vízzel.

Szilárd anyagok a természetben és az otthonunkban

Hétköznapjaink során számtalan anyaggal találkozhatunk, de vajon tudjuk honnan ered az anyag szavunk? Az anyagneveken túl megismerhetjük környezetünk szilárd anyagit, amiket eredetük szerint: természetes és mesterséges anyagok csoportjaira bonthatunk.

Halmazállapot-változás I. rész

Szilárd, folyékony és légnemű anyagok.

Ismerkedés a halmazállapotokkal, halmazállapot-változásokkal játékos feladatokon, mesén keresztül.

Víz halmazállapot-változásai.

Halmazállapot-változás II. rész

Halmazállapot-változás a természetben. Légkör. Felhő- és csapadékképződés. Felhő- és csapadékfajták. Csapadék mérése. Vízkörforgás.

 

Mozgás

Mozgások az élettelen és élő természetben. Állatok és növények mozgásfajtái. Mozgásos feladatokkal és játékokkal.

 

Anyagok és mozgások közvetlen környezetünkben

Közvetlen környezetünkben előforduló anyagok és mozgások megfigyelése pl.: vízfolyás, szél, növények és állatok mozgásformái. Mátrában előforduló anyagok.

 

Felsősöknek

Élet-energia

Az erő legyen veled!

Talán sokan tudják, hogy az erő hatalmas és jelen van mindenhol nemcsak az izmainkban, azonban azt már kevesebben tudják, hogy az erő fizikai mennyiség. A bemutatóból megismerhetjük az erőn túl az energia és a munkavégzés fogalmát is.

Az energia ára

Modern életünk működéséhez rengeteg energiára van szükségünk. Azonban ezt az energiát különféle energiahordozókból állíthatjuk elő. De akkor mégis melyiket válasszuk? A bemutatóból kilenc energiahordozót ismerhetünk meg.

Rend vagy rendetlenség?

A Föld

A Föld kialakulása, felépítése, szerkezete, földi mozgások és következményei.

Túl a Tejútrendszeren

Földünk és a szomszédos bolygók megismerése, Naprendszer és Galaxisok felfedezése.

Amiről a Mátra mesél

Vulkánok típusai

Röviden a Föld belső szerkezete, a kőzetlemezek mozgása, forrópont vulkánosság. Majd a vulkánok csoportosítása a kitörés hevessége alapján, vulkáni kúpok típusai, néhány jelentősebb kitörés az emberiség történelméből.

Élet-tér-idő

Magyarországi életközösségek

Hazánk jelentős életközösségeit tekintjük át (erdők, füves területek, tavak), közben egy kis kitérőt teszünk, amely során megismerkedünk a pleisztocén megafaunával és a Pannon-tó élővilágával is.

Evolúció, avagy az élővilág törzsfejlődése

A témakör tanulmányozása során feltárul előttünk az élet keletkezésének rejtélye. Megismerhetjük az élővilág történetének legizgalmasabb fejezeteit. Megérthetjük a növény és állatvilág fejlődésének legfontosabb törvényszerűségeit.

Változó világ

Dendrokronológia

Ismerkedés a fával. Tulajdonságait, részeit vizsgáljuk és megismerhetnek egy kormeghatározási és klímakutatási technikát, amely a fa évgyűrűinek növekedését használja fel.

Középiskolásoknak

Természeti rendszerek

A Föld, mint rendszer

A Föld helye a Világegyetemben, a Föld kialakulása, és a litoszféra kapcsolata a többi szférával.

Geoszféra

A Föld felépítése, szerkezete, lemeztektonika a múltban, jelenben és a jövőben.

Bioszféra kialakulása, története

A témakör tanulmányozása során képet kapunk a Föld kialakulásáról és szférái közül a bioszféra történetéről. Megismerhetjük a környezeti változások hatásait az élővilág fejlődésére, valamint betekintést nyerhetünk a Gaia-elméletbe.

Biodiverzitás

A fajok sokféleségének bemutatása a konyhakertben.